THƯ VIỆN VIDEO > Trường THPT Quảng Xương I - lá cờ đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục

TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.863.039- DĐ: 0912.891.275
Hiệu trưởng: Lê Văn Bắc