THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
05/10/2022 11:37
Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đào tư tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Cho phép trường THPT Quảng Xương 1 mời các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá tài sản thanh lý như sau:

Sắt thép phế liệu do phá dỡ nhà 2 tầng, 10 phòng học;

Số lượng: 1,4 tấn;

Giá khởi điểm: 8.000 đồng/kg;

 Thời hạn đăng ký giá thầu từ 14 ngày 05 tháng 10 năm 2022 đến 17 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2022

Địa điểm đấu giá:Trường THPT Quảng Xương 1

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 0912199680.

Sau 17 giờ ngày 07 tháng 10, các tổ chức, cá nhân không đến nộp tiền đấu giá thì nhà trường không chịu trách nhiệm!

                                                                                             Thay mặt nhà trường

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                        Lê Văn Dỵ

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.863.039- DĐ: 0913.960.055
Hiệu trưởng: Lê Văn Dỵ